Laatste corona nieuws

Het laatste corona nieuws

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord worden de Corona-maatregelen vanaf woensdag 4 november jl. 22:00 uur weer aangescherpt. Deze aanscherping gaat 2 weken duren en heeft ook consequenties voor onze tennislessen. De tijdelijke verzwaring van de maatregelen is...

Mededeling

Beste leden, We leven in een vreemde tijd. Corona heeft veel gevolgen voor onze samenleving. Vele sporters mogen hun hobby niet meer uitoefenen, we mogen als tennissers misschien wel van geluk spreken dat ons wekelijkse potje tennis nog door kan gaan. De gevolgen van...

Algemeen

Padel

Spelregels Padel: Scoreverloop: Scoreverloop identiek aan tennis (games sets etc). Service: Moet onderhands en cross worden gespeeld raakpunt maximaal navelhoogte. Bal moet in het servicevak worden gespeeld. Service is in als deze in het vak stuitert zonder dat de bal...

Kantine Schema

Kantinedienst

Kantinedienst schema Om de kantine draaiende te houden zijn we afhankelijk van vrijwilligers, daarom hierbij het kantinedienst schema om de bezetting optimaal te houden. In het kader van de AVG op dit moment geen publicatie schema kantinedienst.