INSCHRIJFFORMULIER TENNISVERENIGING VELDMAAT HAAKSBERGEN

Ondergetekende geeft zich op als lid van Tennisvereniging Veldmaat, Haaksbergen

Enkele belangrijke TVV regels

  • De hoogte van de contributie van het eerste jaar (starterspakket) is een eenmalige aanbieding. Het eerstvolgende kalenderjaar en de navolgende jaren zal het standaard tarief lidmaatschap in rekening worden gebracht. De hoogte van de jaarlijkse contributie is te vinden op www.tv-veldmaat.nl.
  • Afmeldingen dienen tijdig, dat wil zeggen vóór 3 december, schriftelijk bij de ledenadministratie te geschieden. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar.
  • Senioren worden geacht circa 2 keer per jaar een bardienst te verrichten. Indien u dit niet wilt kunt u dit afkopen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.
  • De contributies worden middels automatische incasso in twee gelijke termijnen geïncasseerd. Eén termijn vervalt eind februari en de andere wordt eind mei geïncasseerd.
  • Het baanreglement en het huishoudelijke reglement liggen ter inzage in het clubgebouw en zijn te vinden op de website: www.tv-veldmaat.nl.